Registrering av kull, stamnamn mm.


Här hittar du information om registrering av kull, stamnamn, och vem som ska ha vad.

Fysiska avels dokument ska skickas till Avels sekreterare.

Avel/Utställningssekreterare

Susanne Mårtensson

Nordanväg 14 C
244 38 Kävlinge

0768-866441

avel@sviss.se


Registrering av kull online


Från och med den 19 maj 2021 lanserar SVERAK online-anmälan av ny kull via minakatter.sverak.se. För att kunna använda tjänsten måste intygen vara uppladdade och godkända på din katt, passa på redan nu att ladda upp de avelsintyg som krävs för att katten ska kunna användas vid online-anmälan av ny kull. De som använder blankett och en katt som INTE tidigare har använts i avel ska bifoga berörd katts intyg eller "screenshot/skärmdump" från MinaKatter där det syns att intygen är uppladdade.

Registrering utav kull


Har du en raskatt (med stamtavla) som fått kattungar och är du medlem i en SVERAK-klubb? Är hankatten (far till kullen) en raskatt och av samma ras eller syskonras som honkatten (mor till kullen)? Då kan du beställa stamtavlor för kattungarna. 


Läs noggrannt hur du ska registrera din kull på SVERAKS hemsida.

Ansökan om stamnamn

Från och med den 1 januari 2022 ska sökande av stamnamn ha erlagt godkänt kunskapstest.

Blankett för att ansöka om stamnamn hittar du på Mina Sidor (sverak.se)

Läs viktig information - före ansökan om stamnamn - på SVERAKs hemsida


Rutin för ansökan om stamnamn,:

  1. Ansökan om stamnamn med tillhörande kvitto (1 500 kr), sänds som inskannad fil till Susanne på avel@sviss.se alt via snigelposten.
  2. Kansliet publicerarlänk (“Testis”) & personlig engångskod till kunskapstest på sökandes startsida i Mina sidor*. Om flera sökande ska samtliga erhålla länk & personlig engångskod på sina respektive startsidor i Mina sidor. Efter aktivering av personliga engångskoden har sökande 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
  3. På webbsidan “Testis” finns länk till Stadgar och Regler på webben, samt direkt till PDF. Om sökande så önskar, kan Stadgar och Regler även postas. Mejla kansliet om detta.
  4. Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30 testdagar till en kostnad om 100 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även SVISS informeras så att klubben kan stödja sin medlem med testet.
  5. Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ansökan om stamnamn, enligt tidigare rutin.
    Vid godkänt stamnamn postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.