Nyheter

Leveranstid av kattungar 

Ny FIFe-regel trädde i kraft 2023 som därmed gäller alla SVERAK-medlemmar som ska leverera kattungar stambokförda i SVERAK. Fjorton veckor är den lägsta ålder en kattunge ska ha uppnått för att få flytta från sin mamma (enligt beslut i FIFes generalförsamling 2022).
Här kan du läsa SVERAKs Förtydligande gällande beslutet.

Katter ska registreras

Från och med 2023 ska din katt vara id-märkt och registrerad hos Jordbruksverket. Det gäller såväl innekatter som utekatter. Kravet på registrering gäller även om din katt redan är registrerad i ett frivilligt register. När alla katter är märkta och registrerade blir det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Då kan man också se vilka katter som saknar ett hem så att de kan få hjälp till eventuell vård och att hitta ett hem. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och de kan besluta om åtgärder om en katt inte är märkt eller registrerad.

Följ länken nedan till Jordbruksverkets hemsida för mer information om hur du går tillväga

Märka och registrera katter - Jordbruksverket.se

Nya krav från jordbruksverket


Från och med 2022-04-21 börjar EUs nya djurhälsoförordning att gälla, enligt den ska även kattuppfödare i vissa fall registrera sin anläggning. Det är omfattningen av katthållningen som avgör detta, även hem = anläggning. Detta görs på Jordbruksverkets hemsida och ska senast vara gjort då förordningen börjar gälla, det vill säga 21 april. Detta har med smittspårning av smittsamma sjukdomar att göra, eftersom varje Länsstyrelse är sin egen finns det i dagsläget inget övergripande register över hur många tillståndspliktiga anläggningar det finns i landet.

Lansering av funktionen stambokföring av kull online!


Den 19 maj 2021 lanserar SVERAK online-anmälan av ny kull via minakatter.sverak.se. För att kunna använda tjänsten måste intygen vara uppladdade och godkända på din katt, passa på redan nu att ladda upp de avelsintyg som krävs för att katten ska kunna användas vid online-anmälan av ny kull. De som använder blankett och en katt som INTE tidigare har använts i avel ska bifoga berörd katts intyg eller "screenshot/skärmdump" från MinaKatter där det syns att intygen är uppladdade.

Digital signering (Bank-ID)


Förbundsstyrelsen fattade beslut den 26 april att tillåta digital signering med hjälp av bank-ID. Vi har valt detta för att säkerställa att den som digitalt undertecknar är den person som den är.

(Det möjliggör också att den som inte vill skriva ut anmälan/ansökan på papper kan sköta hanteringen digitalt,

något som har efterfrågats).

Villkoret är alltså att signeringstjänsten som du som SVERAK-medlem väljer, är att den visar signeringsloggen i samma dokument som själva ansökan. Alltså signeringsloggen ska vara i ett och samma dokument. Det vill säga BÅDE ansökan/anmälan OCH signeringsloggen. Detta är något som automatiskt genereras av den signeringstjänst ni väljer.

Exempel på två sådana signeringstjänster som uppfyller dessa krav är: • www.elektronisksignering.se (gratistjänst) • VismaSign (betaltjänst) • M.fl. Kivra uppfyller tyvärr INTE då det inte uppfyller ovan nämnda krav varför denna tjänst i dagsläget inte accepteras.

Självklart kommer det även fortsättningsvis gå bra att • skicka ansökningar och anmälningar på papper med snigelposten, • eller fortsätta att skriva ut pappret och underteckna det och sedan skanna in det och mejla det.