Klubbmöten


Enligt våra stadgar står det att minst ett medlemsmöte utöver årsmötet ska hållas årligen. K
allelse till medlemsmötet och årsmötet skall ske skriftligen senast 14 dagar före mötet.
Som Huvudmedlem eller Familjemedlem har du rösträtt och yttranderätt på Årsmötena. Supportmedlem har närvaro och yttranderätt men har ej rösträtt på föreningens möten. 

Medlemsmöte 2023

Vi planerar för att anordna ett digitalt medlemsmöte i oktober.
Mer information kommer snart

Protokoll från föregående möte 

Sviss årsmöte 2023 - Sviss kallade till årsmöte onsdagen 1 mars 2023, protokoll kommer snart.